Presentació
       Crack Ingeniería Catalana, S.L. és una enginyeria que desenvolupa el seu treball al camp de l'edificació pública i privada així com també en l'obra civil. L'empresa es va fundar a l'any 2002 i està formada essencialment per un equip jove, integrat per enginyers, arquitectes, enginyers tècnics i delineants. Encara que és una empresa de nova creació, això no ha suposat un impediment a Crack Ingeniería Catalana per portar a terme més de 1.400 treballs, tant d'assistència tècnica com de direcció d'obra, projectes, càlculs estructurals, controls de projecte, anàlisi de patologies, estabilitat de talusos, pressupostos, etc.

       La qualitat és una prioritat en la gestió de l'empresa, incorporant tots els recursos necessaris per aconseguir-la i destacant la formació contínua del personal i l'adquisició i renovació d'equips i software informàtic. Gràcies a aquesta constància, podem gaudir de la certificació en la norma ISO 9001:2008, que garantitza el correcte funcionament del sistema de gestió de l'empresa.
Crack Ingeniería Catalana, S.L. • C/ Tuset 8 • 08006 - Barcelona • Tel: 690.661.791 • E-mail: crack@crack-ingenieria.cat